Digital Transistoradalah varian komponen baru yang dipelopori oleh ROHM semiconductor yang menyatukan transistor dan resistor dalam satu komponen elektronika terpadu. Hasilnya adalah komponen elektro yang ringkas, hemat tempat, lebih murah diaplikasikan pada rangkaian elektronik, dan lebih efisien dalam penggunaan daya listrik.

DTC314TUadalah transistor digital NPN dengan resistor terpadu (built-in resistor) dengan tegangan saturasi yang rendah (tipikal VCE(sat)=40mV pada IC/IB=50mA/2.5mA), dengan demikian transistor ini ideal untuk digunakan pada rangkaian muting. Transistor ini juga ideal untuk digunakan sebagai transistor pengalihan (switchingtransistor) untuk arus (IC) hingga 500 mA.

Dikemas dalam bentuk komponen SMD (EIAJ: SC-70 / ROHM: UMT3) berdimensi 2mm x 2,1 mm.

Absolute Maximum Rating