L9110Sadalah modul pengendali motor langkah / motor arus searah (DC/Stepper Motor Driver) dalam konfigurasi H-bridge ganda, dapat digunakan untuk mengendalikan satu motor stepper 4-fasa atau dua DC motor dengan batasan arus maksimum 800 mA.

Modul elektronika ini dapat digunakan pada rangkaian dengan tegangan antara 2,5 Volt hingga 12 Volt, ideal untuk digunakan bersama mikrokontroler/ Arduino. Motor Driver module ini ideal untuk digunakan pada rangkaian robotika seperti pada 2-WD RC Car.